Skip to content

Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα προγραμματιστών, σχεδιαστών και διαφημιστών.
Η συνδυασμένη γνώση και τεχνογνωσία, μας επιτρέπει να δημιουργούμε μοναδικούς τρόπους προβολής της εταιρείας σας και προώθησης των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.
Στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και δημιουργικότητα ώστε να ξεπερνάμε τις προσδοκίες σας.
Πιστεύουμε στην συνεργασία “win – win” : η επιτυχία των πελατών μας εξασφαλίζει την επιτυχία μας. Η σχέση μας με κάθε πελάτη βασίζεται στην επιθυμία να ακούσουμε, να καταλάβουμε τις προσδοκίες, τις προκλήσεις και τους στόχους του, ώστε να του προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις marketing, σχεδιασμού προβολής και διαφήμισης.

Όραμα και φιλοσοφία της
"The Marketeers"

Η δημιουργία μιας πολυεθνικής διαφημιστικής εταιρείας η οποία αξιοποιεί στο έπακρον την σύγχρονη γνώση και τεχνολογία προς όφελος των πελατών της που την εμπιστεύονται.
Βασικός πυλώνας ανάπτυξης της εταιρείας μας, είναι σταθερά, ο σχεδιασμός η εξέλιξη και η εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν τα μέγιστα οφέλη και αποτελέσματα.
Η ηθική και οι αξίες μας και ο τρόπος συνεργασίας που καλλιεργούμε με τους πελάτες μας, δημιουργούν τις απαιτούμενες συνθήκες για την υιοθέτηση καλύτερης επιχειρηματικής κουλτούρας – νοοτροπίας για όλους μας.
 
Η τεκμηρίωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο προτάσσει την συνεργασία για την παραγωγή υψίστης ποιότητας υπηρεσιών. Στην βάση του μοντέλου αυτού βρίσκονται οι εποικοδομητικές σχέσεις των στελεχών / συνεργατών μας, που εξασφαλίζουν την αποδοτική οργάνωση και λειτουργία του, παρακινούμενοι από τις διαχρονικές αξίες που υπηρετούμε.
 
Η δημιουργία και υποστήριξη δομών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και η χρηματοδότηση φορέων που θα αναβαθμίζουν διαρκώς την κουλτούρα, την ποιότητα ζωής και την άμιλλα ανάμεσα στους ανθρώπους των κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε.
 
Φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε επιχείρηση δύναται να αποτελέσει το πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποί της θα ανακαλύψουν και θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, υπηρετώντας με το καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και το όραμα της.

Ταυτόχρονα σημαντικά για εμάς είναι…

Το όραμά μας είναι φιλόδοξo
Βασίζεται στην επιθυμία όλων μας να «κάνουμε την διαφορά»
δρώντας με βούληση και αποφασιστικότητα

Η αποστολή μας - The Marketeers

The Marketeers

Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας που επιθυμούν την ανάπτυξη της “Επωνυμίας τους” και την αύξηση των πωλήσεών τους.
Η αποτελεσματική εφαρμογή του “μείγματός μάρκετινγκ” και των εργαλείων του, τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον αποτελούν τον κύριο άξονα ανάπτυξης και εξέλιξης των υπηρεσιών που προσφέρουμε και των προϊόντων που επιλέγουμε ή κατασκευάζουμε για τους πελάτες μας.
Η φιλοσοφία μας και οι αμοιβαίες επωφελείς σχέσεις που επιδιώκουμε να καλλιεργούμε με τους πελάτες μας, αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη των εργασιών μας και την συμβολή στην επιτυχία των πελατών μας.
Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και ειδικοτήτων. Εστιάζοντας στην ουσία των αναγκών μιας επιχείρησης και στον τρόπο με τον οποίο θα φέρουμε μετρήσιμα και ωφέλιμα αποτελέσματα είμαστε σε θέση να παρέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών των προϊόντων και των εφαρμογών τους στους πελάτες μας. Φροντίζουμε να δημιουργούμε τις απαραίτητες συνθήκες για να παράγουμε το περιεχόμενο, την γραφιστική και την ψηφιακή απεικόνιση που θα εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα του πελάτη, ώστε ο συνδυασμός των μέσων να φέρνει τα μέγιστα αποτελέσματα.
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε ολόκληρη την επικράτεια με την χρήση των νέων τεχνολογιών, χωρίς να στερούμαστε την αμεσότητα της επικοινωνίας και την θετική αλληλεπίδραση και συνεργασία.
Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας υποστηρίζεται από έναν σύνολο επιχειρήσεων παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας που απαρτίζουν έναν υγιή και αναπτυσσόμενο όμιλο στον οποίο και εμείς είμαστε ενταγμένοι από το 2017.

Δεσμευμένοι για την επιτυχία σας

Ενεργούμε πάντα με γνώμονα την εκπλήρωση των στόχων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας.
Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παραδίδουμε. Κύριο μέλημά μας είναι να ανταποκρίνονται σε αυτά που υποσχόμαστε.
Δεν μένουμε στην ικανοποίηση μεμονωμένων αναγκών. Εστιάζουμε στο να επιφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.
Σε επείγουσες και έκτακτες περιστάσεις θα σταθούμε δίπλα στον πελάτη μας και θα του προσφέρουμε στο ακέραιο τις υπηρεσίες μας.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν σταματάει στην μηχανογράφησή τους αλλά έχει εφαρμογή στο σύνολο της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες τους και το ευρύτερο περιβάλλον. Η διαμόρφωση της επικοινωνίας στην νέα ψηφιακή εποχή με τους εκάστοτε αποδέκτες της επιχείρησης είναι η δική μας δέσμευση για να κάνουμε τα όνειρα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται πραγματικότητα.

Είσοδος στον λογαριασμό

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπό μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες που θα σας φανουν χρήσιμες σε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Επίσης επιθυμούμε την συνεργασία που θα αναδείξει όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε από κοινού.

The Marketeers

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας