9:00 - 17:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 211 11 85 126

Επικοινωνήστε μαζί μας
9:00 - 17:00
Δευτέρα - Παρασκευή

211 11 85126

Επικοινωνήστε μαζί μας
2111185126

Η εστίαση των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα το όχημα για την έξοδο από την «κρίση»

Η εστίαση των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα το όχημα για την έξοδο από την «κρίση»

Το αρνητικό πρόσημο της παρούσας κατάστασης της αγοράς, δεν φαίνεται να ανακάμπτει, σύντομα τουλάχιστον, κυρίως λόγω λάθους κυβερνητικών χειρισμών, κι αυτό γιατί η πολιτική βούληση για την οικονομία δείχνει μία έμμεση, στην καλύτερη περίπτωση, “πριμοδότηση” μεγάλων επιχειρήσεων ή συμπράξεων εταιρειών, επιδεινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απομόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που, επίσης από λάθος εκτίμηση της προ πανδημίας περιόδου, είχαν επιβάλει οι ίδιες στον εαυτό τους.

Αυτό έγινε κυρίως λόγω λανθασμένου χειρισμού χρηματοδοτικών εργαλείων από την μία, αλλά και μη εκτίμησης των ενδεικνυόμενων  εργαλείων ή τρόπων προώθησης των επιχειρήσεων στο κομμάτι της αγοράς που τους αναλογούσε υπό “υγιείς” συνθήκες. Δηλαδή μία δραστηριότητα που χειρίζονται άριστα η μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως η συμπράξεις μεγάλων εταιρειών. Όπως ήταν φυσικό αυτή η κατάσταση επέτεινε μία αδιέξοδη επιχειρηματική αντίληψη, οδήγησε σε κακή μίμηση και γενικά σε μία σωρεία δράσεων, που επί της ουσίας, δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρείν και αποτέλεσμα την απώλεια ενδιαφέροντος για την αξία που παραδίδουν στους πελάτες τους, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλυτώσουν μεγαλύτερες απώλειες.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες λοιπόν, ένας επιχειρηματίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και τα στελέχη του (αν τοποθετεί και αναγνωρίζει κάποιον εργαζόμενο ως στέλεχος) δεν είναι παράξενο να απορροφώνται εξ ολοκλήρου από έναν “αδιαίρετο” φόρτο εργασίας, όπου μαζί με τα ποικίλα θέματα που πιθανόν να προκύπτουν καθημερινά να προκαλούν και την έλλειψη εστίασης, στους καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την πορεία και το μέλλον της επιχείρησής του.  Μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η επιχείρηση πηγαίνει με αυτόματο πιλότο σε πολλούς προορισμούς ταυτόχρονα! 

Δεδομένων των συνθηκών, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η κατάσταση τους φέρνει να επανεκκινούν από νέες, πρωτόγνωρες για την μέχρι προ πανδημίας εμπειρίες αγοράς, που απαιτούν πλέον, ανασυγκρότηση των σκέψεων και κυρίως των στόχων τους, συγκέντρωση κεφαλαίων που θα διατεθούν για την επανείσοδό τους στην αγορά και τεκμηριωμένο με τις νέες συνθήκες σχεδιασμό, για να μπορέσει να υπάρξει έλεγχος στα αποτελέσματα και δυνατότητα για άμεσες διορθωτικές κινήσεις. Για πολλούς ίσως τα περιθώρια, οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, να μην αντέχουν πλέον και άλλες δοκιμασίες. Γι’ αυτόν τον λόγο και η στόχευση ανάπτυξης θα πρέπει να έχει χειρουργική ακρίβεια και θρησκευτική ευλάβεια!  

Ο Peter Drucker πίστευε πως οι οργανισμοί/ επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους, όχι γιατί δεν εργάζονται σκληρά, αλλά γιατί έχουν έλλειψη εστίασης.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, που η πανδημία τους έχει διαμορφώσει από πιο δύσπιστους, στην καλύτερη περίπτωση, έως και καχύποπτους.

Οι πελάτες αδιαμφισβήτητα θα έπρεπε πάντα να αποτελούν ένα βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της στρατηγικής της επιχείρησης που καθορίζει τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων της.
Η εστίαση στον πελάτη και η εμπέδωση της σημασίας της, είναι από τα βασικά κλειδιά για την επιβίωση και την συνέχεια ειδικά μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
Η σχέση που μπορώ να δημιουργήσω με τον πελάτη και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσω για να την καταστήσω ουσιαστική είναι η αφετηρία για κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Η σχέση αυτή αποβλέπει στο να κατανοήσω τις ανάγκες των πελατών μου για να μπορέσω με την σειρά μου να οργανωθώ καλύτερα για να τις ικανοποιήσω με ένα τρόπο που αν είναι δυνατόν να ξεπερνά το αναμενόμενο.

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων μετασχηματίζεται από μία έννοια, που μπορεί να περιγράφει με λειτουργικούς όρους μάρκετινγκ το αντικείμενο της επιχειρηματικής στρατηγικής και τακτικών της επιχείρησης, καθώς γίνετε αντιληπτό ότι η κατανόηση και η πρόβλεψη των αναγκών του πελάτη στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθορίζουν την αξία που εισπράττουν από αυτόν και προσδιορίζουν την θέση της επιχείρησης μέσα στον ανταγωνισμό.

Η εστίαση σε ένα επιχειρηματικό στόχο ή στην διαμόρφωση μιας κατάστασης που θα ωφελήσει την λειτουργία της επιχείρησης, είναι η πρώτη κίνηση για να βγει κανείς από την υφιστάμενη σύγχυση που έχει προκληθεί στην αγορά και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα οδηγήσουν αποτελεσματικά την επιχείρηση στο πεδίο που της ανήκει.
Η όσο το δυνατόν ακριβής εκτίμηση για το που πραγματικά βρίσκεται η επιχείρηση, και η εστίαση στην ανάγκη του πελάτη στον οποίο απευθύνεστε είναι το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα βρείτε τις απαντήσεις για να συνεχίσετε με ρεαλισμό, όσον αφορά τις νέες συνθήκες αγοράς, αλλά και πίστη σε αυτά που υπηρετείτε έως σήμερα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Οφέλη που θα αποκομίσετε από την σχεδιασμένη χρήση της διαφήμισης:

 • Δημιουργείτε επίγνωση
  Ένα από τα πιο άμεσα αποτελέσματα της διαφήμισης είναι η αυξημένη αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Οι δυνητικοί πελάτες πιθανότατα θα πρέπει να συναντήσουν την επιχείρησή σας αρκετές φορές προτού αρχίσουν να σας θυμούνται και οι διαφημιστικές ενέργειες σας βοηθούν να το πετύχετε.

 • Εκπαιδεύετε τους καταναλωτές
  Πέρα από την απλή δημιουργία ευαισθητοποίησης, η διαφήμιση σάς βοηθά να εκπαιδεύσετε τους καταναλωτές σχετικά με το πώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας τους βοηθούν και τι αντιπροσωπεύει η επωνυμία σας.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφημιστικές ενέργειες για να δημιουργήσετε μια βαθύτερη κατανόηση για τα πάντα, από την αποστολή της εταιρείας σας μέχρι την αξία αυτών που πουλάτε.

 • Ενισχύετε τη φήμη σας
  Η διαφήμιση σάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη φήμη της επιχείρησής σας. Τόσο η διαφήμιση εκτός σύνδεσης μέσω αντύπων,. επιγραφών και άλλων μέσων όσο και η διαδικτυακή διαφήμιση μπορούν να ενισχύσουν την προβολή των βασικών μηνυμάτων σας – τα συμπεράσματα που θέλετε να έχει το κοινό-στόχο σας – και να τονίσουν τις καλές πτυχές της εταιρείας σας.
 • Αποκτάτε νέους πελάτες
  Η απόκτηση νέων πελατών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η διαφήμιση είναι πολύ σημαντική γιατί σας βοηθάει να προσεγγίσετε περισσότερα άτομα που θέλετε για πελάτες σας με μηνύματα που απευθύνονται απευθείας σε αυτούς.
 • Διατηρήτε τους τρέχοντες πελάτες σας

  Η διατήρηση των πελατών είναι το θεμέλιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης . Χρειάζεστε πιστούς πελάτες που αγαπούν την επωνυμία σας, σας στέλνουν παραπομπές από στόμα σε στόμα και πιθανότατα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

  Η αποτελεσματική διαφήμιση οδηγεί την προσοχή των πελατών σας ξανά σε εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφημιστικές ενέργειες για να στοχεύσετε εκ νέου σε μέλη του κοινού-στόχου σας , συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και καταναλωτών που βρίσκονται ήδη στη βάση πελατών σας.

 • Μένετε μπροστά από τον ανταγωνισμό
  Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης που διευθύνετε, έχετε ανταγωνιστές. Θα υπάρχουν πάντα επιχειρήσεις που θα διεκδικούν την προσοχή των ίδιων καταναλωτών. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι ανταγωνιστές σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι μεταξύ των πολλών επιχειρήσεων που ήδη διαφημίζονται για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Στις μέρες μας δεν μπορείτε να βασίζεστε στην πελατεία που αποκτάτε οργανικά ή από στόμα σε στόμα, οι διαφημίσεις είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της επιτυχίας σας σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.
 • Πραγματοποιήτε πωλήσεις
  Οι επιπτώσεις της διαφήμισης στην πραγματοποίηση πωλήσεων είναι καθοριστική. Οι διαφημίσεις είναι ισχυρά εργαλεία για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να κερδίσει τα χρήματα που χρειάζεται για να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει.

 

Στόχος μας είναι να εκπληρώσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Καθώς οι διαφημιστικές ενέργειες που σχεδιάζουμε μαζί σας θα σάς βοηθούν να επιτύχετε υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI), θα έχετε επιπλέον έσοδα που μπορείτε να επανεπενδύσετε στην επιχείρησή σας για έναν συνεχή κύκλο διαφήμισης και ανάπτυξης.
Η διαφήμιση είναι σημαντική γιατί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Με την διαφήμιση θα προσεγγίσουμε μαζί σας το σωστό κοινό με θετικά, στοχευμένα μηνύματα που θα μετατρέπουν τους δυνητικούς πελάτες σε αφοσιωμένους πελάτες. 
Επίσης θα στοχεύσουμε εκ νέου το κοινό σας, είτε στοχεύετε να αποκτήσετε αναγνωρισιμότητα επωνυμίας είτε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών που είναι πελάτες σας.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαφήμιση;

Από το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας μέχρι την απλή προσπάθεια να προωθήσετε την επωνυμία σας στον κόσμο, οι κατάλληλες διαφημιστικές τακτικές μπορούν να σας βοηθήσουν να προσεγγίσετε περισσότερα από τα κατάλληλα άτομα.

Η διαφήμιση είναι ένας τύπος προώθησης επί πληρωμή που στρέφει την προσοχή στο βασικό σας μήνυμα και είναι το κρίσιμο επόμενο βήμα για να λειτουργήσουν οι στρατηγικές μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιήσετε. Αυξάνει την έκθεσή σας για να συμβάλει να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, είτε στοχεύετε να δημιουργήσετε τη βάση πελατών σας είτε να αυξήσετε γρήγορα τον όγκο των πωλήσεών σας.

Τα οφέλη που θα αποκομίσετε από την σχεδιασμένη χρήση της διαφήμισης:

Βήματα για να βελτιώσετε την εταιρική σας εικόνα
 1. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ζωτικής σημασίας
  Το εταιρικό σας branding είναι ότι πιο σημαντικό διαθέτεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη γλώσσα, το λογότυπο, τον συνδυασμό χρωμάτων, τη χρήση εικόνων, την τυπογραφία και τα γραφικά σας. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά εξοπλισμένη είναι η εταιρεία σας, εάν ο καταναλωτής έχει κακή εντύπωση για εσάς από οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ενδέχεται να μην έχετε άλλη ευκαιρία για να τον κάνετε πελάτη.

 2. Βελτιστοποιήστε το περιεχόμενό σας
  Το περιεχόμενό σας είναι όλα αυτά που προβάλετε για να έρθετε σε επαφή με τον καταναλωτή, είναι επίσης η φωνή σας και το κύριο μέρος που θα προσελκύσει τον καταναλωτή να ενδιαφερθεί για την επιχείρησή σας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργείτε περιεχόμενο που θα ενδιαφέρει τον καταναλωτή και πάνω από όλα θα το βρει χρήσιμο. Η παροχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας που ο καταναλωτής βρίσκει σχετικό με τις ανάγκες του θα προσθέσει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην επωνυμία σας και θα ενισχύσει την εταιρική σας ταυτότητα στην αγορά.

 3. Χρησιμοποιήστε περιεχόμενο πολυμέσων
  Το οπτικό περιεχόμενο έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλότερο ποσοστό μετατροπής από τον γραπτό λόγο μόνο, χρησιμοποιήστε όλους τους πόρους σας για να τονίσετε αυτό.

 4. Διατηρήστε μια συνεπή στρατηγική
  Πρώτα και κύρια πρέπει να αποφασίσετε προσεκτικά ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθείτε να μεταφέρετε, όταν το έχετε, μείνετε σε αυτό, η προσπάθεια να τοποθετηθείτε σε πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες θα χρησιμεύσει μόνο στη σύγχυση του καταναλωτή και θα μειώσει το μήνυμά σας.

 5. Χρησιμοποιήστε ένα όνομα, λογότυπο και στυλ
  Το όνομά σας, το λογότυπο και τα χρώματά σας είναι σημαντικό να υπάρχουν σε όλο το υλικό μάρκετινγκ. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόμενο, καί είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί στις γραμματοσειρές και τα στυλ που χρησιμοποιούνται παντού. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού, χωρίς εξαίρεση, από ιστολόγια έως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους έως επαγγελματικές κάρτες. θα πρέπει όλα να έχουν την ίδια ταυτότητα, καθιστώντας σας άμεσα αναγνωρίσιμο.

 6. Αναπτύξτε μια συνεπή φωνή και τόνο για την επωνυμία σας
  Δώστε στην επωνυμία σας προσωπικότητα αναπτύσσοντας και διατηρώντας ένα συνεπές μήνυμα. Αποφύγετε να στέλνετε ανάμεικτα μηνύματα μέσω του τόνου ή της φωνής που χρησιμοποιείται στο περιεχόμενό σας, διότι θα αποδυναμώσετε το μήνυμά σας.

 7. Κρατήστε τις υποσχέσεις σας
  Επιδιώξτε να ανταποκρίνεστε με συνέπεια σε αυτά που υπόσχεστε, κάθε φορά χωρίς εξαίρεση. Αυτό θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην επωνυμία σας και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω δέσμευση.

 8. Προσαρμόστε το μήνυμά σας
  Βρείτε ποιο είναι το κοινό-στόχος σας, τι θέλει να μάθει ή να ανακαλύψει; Παρέχετε αυτό που απαιτούν ή χρειάζονται και κάντε το σε συνεπή βάση.

Είσοδος στον λογαριασμό

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπό μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες που θα σας φανουν χρήσιμες σε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Επίσης επιθυμούμε την συνεργασία που θα αναδείξει όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε από κοινού.

The Marketeers

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας