Skip to content

Η εστίαση των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα το όχημα για την έξοδο από την «κρίση»

Η εστίαση των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα το όχημα για την έξοδο από την «κρίση»

Το αρνητικό πρόσημο της παρούσας κατάστασης της αγοράς, δεν φαίνεται να ανακάμπτει, σύντομα τουλάχιστον, κυρίως λόγω λάθους κυβερνητικών χειρισμών, κι αυτό γιατί η πολιτική βούληση για την οικονομία δείχνει μία έμμεση, στην καλύτερη περίπτωση, “πριμοδότηση” μεγάλων επιχειρήσεων ή συμπράξεων εταιρειών, επιδεινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απομόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που, επίσης από λάθος εκτίμηση της προ πανδημίας περιόδου, είχαν επιβάλει οι ίδιες στον εαυτό τους.

Αυτό έγινε κυρίως λόγω λανθασμένου χειρισμού χρηματοδοτικών εργαλείων από την μία, αλλά και μη εκτίμησης των ενδεικνυόμενων  εργαλείων ή τρόπων προώθησης των επιχειρήσεων στο κομμάτι της αγοράς που τους αναλογούσε υπό “υγιείς” συνθήκες. Δηλαδή μία δραστηριότητα που χειρίζονται άριστα η μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως η συμπράξεις μεγάλων εταιρειών. Όπως ήταν φυσικό αυτή η κατάσταση επέτεινε μία αδιέξοδη επιχειρηματική αντίληψη, οδήγησε σε κακή μίμηση και γενικά σε μία σωρεία δράσεων, που επί της ουσίας, δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρείν και αποτέλεσμα την απώλεια ενδιαφέροντος για την αξία που παραδίδουν στους πελάτες τους, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλυτώσουν μεγαλύτερες απώλειες.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες λοιπόν, ένας επιχειρηματίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και τα στελέχη του (αν τοποθετεί και αναγνωρίζει κάποιον εργαζόμενο ως στέλεχος) δεν είναι παράξενο να απορροφώνται εξ ολοκλήρου από έναν “αδιαίρετο” φόρτο εργασίας, όπου μαζί με τα ποικίλα θέματα που πιθανόν να προκύπτουν καθημερινά να προκαλούν και την έλλειψη εστίασης, στους καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την πορεία και το μέλλον της επιχείρησής του.  Μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η επιχείρηση πηγαίνει με αυτόματο πιλότο σε πολλούς προορισμούς ταυτόχρονα! 

Δεδομένων των συνθηκών, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η κατάσταση τους φέρνει να επανεκκινούν από νέες, πρωτόγνωρες για την μέχρι προ πανδημίας εμπειρίες αγοράς, που απαιτούν πλέον, ανασυγκρότηση των σκέψεων και κυρίως των στόχων τους, συγκέντρωση κεφαλαίων που θα διατεθούν για την επανείσοδό τους στην αγορά και τεκμηριωμένο με τις νέες συνθήκες σχεδιασμό, για να μπορέσει να υπάρξει έλεγχος στα αποτελέσματα και δυνατότητα για άμεσες διορθωτικές κινήσεις. Για πολλούς ίσως τα περιθώρια, οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, να μην αντέχουν πλέον και άλλες δοκιμασίες. Γι’ αυτόν τον λόγο και η στόχευση ανάπτυξης θα πρέπει να έχει χειρουργική ακρίβεια και θρησκευτική ευλάβεια!  

Ο Peter Drucker πίστευε πως οι οργανισμοί/ επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους, όχι γιατί δεν εργάζονται σκληρά, αλλά γιατί έχουν έλλειψη εστίασης.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, που η πανδημία τους έχει διαμορφώσει από πιο δύσπιστους, στην καλύτερη περίπτωση, έως και καχύποπτους.

Οι πελάτες αδιαμφισβήτητα θα έπρεπε πάντα να αποτελούν ένα βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της στρατηγικής της επιχείρησης που καθορίζει τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων της.
Η εστίαση στον πελάτη και η εμπέδωση της σημασίας της, είναι από τα βασικά κλειδιά για την επιβίωση και την συνέχεια ειδικά μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
Η σχέση που μπορώ να δημιουργήσω με τον πελάτη και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσω για να την καταστήσω ουσιαστική είναι η αφετηρία για κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Η σχέση αυτή αποβλέπει στο να κατανοήσω τις ανάγκες των πελατών μου για να μπορέσω με την σειρά μου να οργανωθώ καλύτερα για να τις ικανοποιήσω με ένα τρόπο που αν είναι δυνατόν να ξεπερνά το αναμενόμενο.

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων μετασχηματίζεται από μία έννοια, που μπορεί να περιγράφει με λειτουργικούς όρους μάρκετινγκ το αντικείμενο της επιχειρηματικής στρατηγικής και τακτικών της επιχείρησης, καθώς γίνετε αντιληπτό ότι η κατανόηση και η πρόβλεψη των αναγκών του πελάτη στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθορίζουν την αξία που εισπράττουν από αυτόν και προσδιορίζουν την θέση της επιχείρησης μέσα στον ανταγωνισμό.

Η εστίαση σε ένα επιχειρηματικό στόχο ή στην διαμόρφωση μιας κατάστασης που θα ωφελήσει την λειτουργία της επιχείρησης, είναι η πρώτη κίνηση για να βγει κανείς από την υφιστάμενη σύγχυση που έχει προκληθεί στην αγορά και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα οδηγήσουν αποτελεσματικά την επιχείρηση στο πεδίο που της ανήκει.
Η όσο το δυνατόν ακριβής εκτίμηση για το που πραγματικά βρίσκεται η επιχείρηση, και η εστίαση στην ανάγκη του πελάτη στον οποίο απευθύνεστε είναι το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα βρείτε τις απαντήσεις για να συνεχίσετε με ρεαλισμό, όσον αφορά τις νέες συνθήκες αγοράς, αλλά και πίστη σε αυτά που υπηρετείτε έως σήμερα.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Είσοδος στον λογαριασμό

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπό μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες που θα σας φανουν χρήσιμες σε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Επίσης επιθυμούμε την συνεργασία που θα αναδείξει όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε από κοινού.

The Marketeers

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας